Raport końcowy - Opiniowanie dokumentu

Ikona konsultacji społecznych Program współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Opiniowanie dokumentu:


Program współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Punkt konsultacji zakończony: 2019-11-14

Podsumowanie konsultacji dokumentu

Konsultacja społeczna jest obecnie aktywna. Zarządzanie podsumowaniem konsultacji zostanie aktywowane po jej zakończeniu i będzie dostępne w terminie:  - 2019-10-30  —  2019-11-14

Do góry