Wszystkie konsultacje

 

Sortuj według: Kolejność:
 • Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

  Konsultacja projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

  Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

  Termin: 2019-10-30 - 2019-11-14

 • Konsultacje Urzędu  Sołectwa

  Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Załuczne

  Celem konsultacji jest wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem.

  Termin: 2019-01-10 - 2019-01-25

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sołectwa

  70 Kanał RSS Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Wróblówka

  Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Wróblówka

  Celem konsultacji jest wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem.

  Termin: 2019-01-10 - 2019-01-25

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sołectwa

  95 Kanał RSS Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Stare Bystre

  Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Stare Bystre

  Celem konsultacji jest wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem.

  Termin: 2019-01-10 - 2019-01-25

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sołectwa

  68 Kanał RSS Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Ratułów

  Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Ratułów

  Celem konsultacji jest wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem.

  Termin: 2019-01-10 - 2019-01-25

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sołectwa

  92 Kanał RSS Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Podszkle

  Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Podszkle

  Celem konsultacji jest wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem.

  Termin: 2019-01-10 - 2019-01-25

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sołectwa

  78 Kanał RSS Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Podczerwone

  Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Podczerwone

  Celem konsultacji jest wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem.

  Termin: 2019-01-10 - 2019-01-25

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sołectwa

  75 Kanał RSS Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Pieniążkowice

  Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Pieniążkowice

  Celem konsultacji jest wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem.

  Termin: 2019-01-10 - 2019-01-25

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sołectwa

  80 Kanał RSS Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Piekielnik

  Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Piekielnik

  Celem konsultacji jest wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem.

  Termin: 2019-01-10 - 2019-01-25

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sołectwa

  55 Kanał RSS Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Odrowąż

  Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Odrowąż

  Celem konsultacji jest wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem.

  Termin: 2019-01-10 - 2019-01-25

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sołectwa

  65 Kanał RSS Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Koniówka

  Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Koniówka

  Celem konsultacji jest wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem.

  Termin: 2019-01-10 - 2019-01-25

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sołectwa

  73 Kanał RSS Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Dział

  Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Dział

  Celem konsultacji jest wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem.

  Termin: 2019-01-10 - 2019-01-25

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sołectwa

  76 Kanał RSS Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Czerwienne

  Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Czerwienne

  Celem konsultacji jest wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem.

  Termin: 2019-01-10 - 2019-01-25

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sołectwa

  90 Kanał RSS Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Czarny Dunajec

  Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Czarny Dunajec

  Celem konsultacji jest wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem.

  Termin: 2019-01-10 - 2019-01-25

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sołectwa

  Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Ciche

  Celem konsultacji jest wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem.

  Termin: 2019-01-10 - 2019-01-25

  Zakończona
  Raport końcowy
 • Konsultacje Urzędu  Sołectwa

  71 Kanał RSS Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Chochołów

  Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Chochołów

  Celem konsultacji jest wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem.

  Termin: 2019-01-10 - 2019-01-25

  Zakończona
  Raport końcowy
Do góry