Konsultacje Urzędu  Sołectwa

Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Ratułów

Celem konsultacji jest wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem.

Konsultacja zakończona 2019-01-25

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacja społeczna z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec - Ratułów

Opis

Celem konsultacji jest wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem.

Szczegółowy opis konsultacji

1.Przeprowadzone zostaną konsultacje z mieszkańcami w sprawie statutów wszystkich sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec. Podstawę konsultacji stanowi wzorcowy projekt statutu przyjęty przez Komisję Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych. Projekt ten jest udostępniony na stronie internetowej oraz w BIP Urzędu Gminy Czarny Dunajec.
2.Celem konsultacji jest wypełnienie ustawowego obowiązku wynikającego z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994
ze zmianami), który stanowi, że organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Potrzeba uchwalenia nowych statutów wynika z konieczności dostosowania ich treści do obowiązujących przepisów prawa oraz wprowadzenie korzystnych z praktycznego punktu widzenia rozwiązań dla sołectw.
3.Konsultacje przeprowadzone będą odrębnie dla każdego z 15 sołectw Gminy. W konsultacjach biorą udział wszyscy mieszkańcy danego sołectwa.
4.Procedura konsultacji przeprowadzona zostaną w terminie 5 stycznia – 2 luty 2019 r.
5.Zarządzeniem Nr 1/2019 . Wójta Gminy Czarny Dunajec z dnia 4 stycznia 2019 r określone zostały następujące formy i terminy przeprowadzenia konsultacji:
1)przekazanie informacji o konsultacjach sołtysom i radom sołeckim w terminie do dnia 8 stycznia 2019 r.;
2)zwołanie zebrań wiejskich przez sołtysów w terminie do 27 stycznia, w celu omówienia statutu sołectwa z mieszkańcami; w przypadku, gdy zebranie wiejskie nie zostanie zwołane w wyznaczonym terminie, Urząd Gminy zorganizuje spotkanie z mieszkańcami w celu omówienia statutu; informacja o terminach zebrań lub spotkań zostanie podana do wiadomości mieszkańców.
3)składanie przez mieszkańców uwag i opinii w terminie od 10 stycznia do 25 stycznia 2019 r.; wzorcowy projekt statutu przyjęty przez Komisję Rozwoju, Budżetu i Spraw Statutowych udostępniony jest na stronie internetowej oraz w BIP Urzędu Gminy Czarny Dunajec.
4)uwagi i opinie mieszkańców, o których mowa w pkt 3, mogą być składane w formie: pism, faksów, poczty elektronicznej, a także uwag ustnych i telefonicznych składanych bezpośrednio osobom odpowiedzialnym za przeprowadzenie konsultacji; osoba zgłaszająca uwagi lub opinie powinna podać imię nazwisko oraz adres, w celu umożliwienia zweryfikowania statusu mieszkańca danego sołectwa;
6.Osobami odpowiedzianymi za przeprowadzenie konsultacji są następujący pracownicy Urzędu Gminy :
1)Michał Jarończyk - Sekretarz Gminy, pokój 38,tel. 18 26135 38
2)Zofia Czyszczoń – pracownik Urzędu Gminy, pokój 42, tel. 18 26135 42
3)Bartłomiej Błachuta – pracownik Urzędu Gminy, pokój 12 (dziennik podawczy)
tel. 18 26135 12

Podstawa prawna

Art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zmianami)

Obszar tematyczny

Sołectwa

Administrator konsultacji

Admin Adminowski

Termin konsultacji

2019-01-10 - 2019-01-25

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2019-03-25

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2019-01-10
2019-01-10

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Projekt statutu sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec
Termin
2019-01-10 - 2019-01-25
Koniec konsultacji: 2019-01-25

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Projekt statutu sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Liczba obserwujących Ostatnia aktywność
Zakończony 413 0 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Brak załączników

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Projekt statutu sołectw z terenu Gminy Czarny Dunajec

Do góry