Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

Konsultacja projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Do zakończenia zostało: d. i godz.

Aktywne punkty konsultacji

 
Pomoc

Aktywne punkty konsultacji

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacja projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Opis

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Szczegółowy opis konsultacji

Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza konsultację projektu uchwały w sprawie:
Programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Forma konsultacji
Przyjmowanie od przedstawicieli organizacji opinii na piśmie w tym opinii składanych drogą elektroniczną.
Sposób dostarczenia opinii
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie gminy organizacje, mające wpisaną w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.
Opinie można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec (ul Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec) lub w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec (ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckip@ckip.org w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2019 r. (decyduje data wpływu). Opinie będą analizowane i w miarę możliwości uwzględniane. Projekt programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 jest również udostępniony w postaci tekstowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ( Remiza OSP, II piętro).
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 30.10.2019r.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688, poz. 1570 oraz poz. 2020), art. 30 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 oraz poz. 1571) oraz Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 4701)

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Admin Adminowski

Termin konsultacji

2019-10-30 - 2019-11-14

Status konsultacji

Udostępnione

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2019-11-15

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2019-10-30
2019-10-30

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Program współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Termin
2019-10-30 - 2019-11-14
Koniec konsultacji: 2019-11-14

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport częściowy

Program współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Liczba obserwujących Ostatnia aktywność
Aktywny 116 0 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Brak załączników

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Program współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Do góry