Konsultacje Urzędu  Organizacje pozarządowe

Konsultacja projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Konsultacja zakończona 2019-11-14

Raport końcowy

 

Zachęcamy do zapoznania się z raportem końcowym z przebiegu konsultacji oraz podsumowaniem konsultacji. Raport uwzględnia tylko opinie zarejestrowane w systemie i może nie zawierać opinii, które wpłynęły do urzędu inną drogą niż elektroniczna.

Raport końcowy

Informacje o konsultacji

 

Tytuł

Konsultacja projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi na rok 2020

Opis

Ogłoszenie w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Szczegółowy opis konsultacji

Wójt Gminy Czarny Dunajec ogłasza konsultację projektu uchwały w sprawie:
Programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020.
Forma konsultacji
Przyjmowanie od przedstawicieli organizacji opinii na piśmie w tym opinii składanych drogą elektroniczną.
Sposób dostarczenia opinii
Uprawnionymi do udziału w konsultacjach są działające na terenie gminy organizacje, mające wpisaną w działalność statutową dziedzinę, w której podejmowane są konsultacje.
Opinie można składać na piśmie w Urzędzie Gminy Czarny Dunajec (ul Józefa Piłsudskiego 2, 34-470 Czarny Dunajec) lub w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec (ul. Józefa Piłsudskiego 2A, 34-470 Czarny Dunajec) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres ckip@ckip.org w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.11.2019 r. (decyduje data wpływu). Opinie będą analizowane i w miarę możliwości uwzględniane. Projekt programu współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 jest również udostępniony w postaci tekstowej w Centrum Kultury i Promocji Gminy Czarny Dunajec, ( Remiza OSP, II piętro).
Ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości w dniu 30.10.2019r.

Podstawa prawna

Na podstawie art. 5a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. 2019 poz. 688, poz. 1570 oraz poz. 2020), art. 30 ust 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1696, poz. 1815 oraz poz. 1571) oraz Uchwały Nr VIII/76/2015 Rady Gminy Czarny Dunajec z dnia 29 lipca 2015 roku w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania aktów prawa miejscowego z organizacjami działającymi w sferze pożytku publicznego (Dz. Urz. Woj. Małop. z 2015 r. poz. 4701)

Obszar tematyczny

Organizacje pozarządowe

Administrator konsultacji

Admin Adminowski

Termin konsultacji

2019-10-30 - 2019-11-14

Status konsultacji

Zakończone

Typ konsultacji

Konsultacja otwarta

Konsultacja niesformalizowana (wymaga logowania)

Termin archiwizacji

2019-11-15

Harmonogram konsultacji

 
Data rozpoczęcia: 2019-10-30
2019-10-30

Opiniowanie dokumentu

Tytuł
Program współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020
Termin
2019-10-30 - 2019-11-14
Koniec konsultacji: 2019-11-14

Aktywność uczestników

 

 Opiniowanie dokumentu Zobacz raport

Program współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Status Liczba odsłon Liczba aktywności Liczba obserwujących Ostatnia aktywność
Zakończony 622 0 0

Załączniki

 
Pomoc

Załączniki

Cras ut sem eget diam vehicula commod ut porttitor nibh.

Ut pretium, sapien blandi vulputate mattis, lorem elit bibendum mi, quis dignissim ipsum neque.

  • Aliquam feugiat eleifend
  • Fusce sit amet orci quis arcu

Załączniki do konsultacji


Brak załączników

Załączniki do podstawy prawnej

Brak załączników

Załączniki do punktów harmonogramu


Program współpracy Gminy Czarny Dunajec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020

Do góry